top of page

Пријатељи конференције

Offi.jpg
logo proverbum print 2x1.5.jpg
Spotter-header-logo.jpg
sv. jovicic logo.jpg
Spik easy.jpg
igor ivkov.jpg
First češki.jpg

Прва вишејезична електронска база правних и економских појмова код нас

Омниглосар

омогућава да се унакрсном претрагом прегледа више од 12.000 одредница на 12 језика: српском, енглеском, немачком, италијанском, грчком, руском, мађарском, хрватском, црногорском, босанском, словеначком и македонском језику.

За чланове УССПТС потпуно бесплатно!

Позивамо вас на представљање Омниглосара у суботу, 16. марта 2019. године у 11.00 сати,

Сала 1 Скупштине АПВ (Владике Платона бб).

terminology.png

Партнери

Савремни алати за модерно пословање,, штеде време и новац и омогућавају преглед стања пословања у реалном времену. Идеално за преводилачке агенције и предузетнике с малим прометом. 

mojefakture.jpg

УРИПС 

УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА И ПОРЕСКИХ САВЕТНИКА 

Закључци са III конференције 29. и 30. септембра 2018.

И III конференција сталних судских преводилаца и тумача са међународним учешћем је за нама. Док се осврћемо на протекли Европски дан језика и Светски дан превођења, које смо обележили у недељу, 30. септембра 2018. године, представљамо најважније закључке са протеклог окупљања струке:

  • Положај судских преводилаца у стратегији реформе правосуђа омогућио нам је увид у опсежне послове који се спроводе у Министарству правде. С обзиром на најаву Закона о судским преводиоцима и на радионицу одржану 4. септембра, изложена су практична решења настала на основу истраживања које обухвата 15 земаља ЕУ, затим обезбеђивање квалитета превода и захтеви који произилазе из Споразума о стабилизацији и придруживању, а који се тичу начела вишејезичности и примене Директиве 2010/64, што представља увод у фазу II, јер се очекује формирање радне групе за израду нацрта закона, који треба да буде донесен до краја 2018. године. Најављене су конструктивне тачке које би требало да унапреде рад судских преводилаца и тумача.

  • Струка је указала на неопходност дефинисања термина „судски тумач” и на то да садашња употреба израза „судски преводилац” нити покрива обим и сложеност нашег свакодневног рада, нити шаље јасну поруку онима који се нашим услугама служе.

  • Удружење је представило Правилник о раду судских преводилаца и тумача, који је струка усвојила марта месеца ове године, који ближе дефинише кључне аспекте наше професије, и могао би као подзаконски акт увести ред у праксу судских преводилаца и тумача.

  • Европски оквир професије још једном је указао на неопходност континуираног усавршавања постављених судских преводилаца и тумача.  Више...

 

Ценовник услуга судских преводилаца/тумача који уважава специфичности нашег рада, као што су тежина и врсте текста, разлике између језика, број копија, хитност превода, услове рада итд. имајући, при том, у виду трошковник Правилника о судским тумачима, који све поменуто занемарује, а за све нас је обавезујући. Желели смо, и очигледно успели, да понудимо решење које би било у складу са трошковником, али и помирило разлике у пракси.

 

У сарадњи са Министарством правде, прикупили смо податке о лицима, времену и локацијама у Вишим судовима за оверу Дневника извршених превода и овера, и та информација ће бити јавно објављена и на сајту Министарства правде. Табеларни преглед можете погледати овде.

НОВО! Усвојен је Пословник о раду сталних судских преводилаца и тумача  

Напомена: Пословник о раду представља скуп смерница за рад судских преводилаца/тумача којe произилазе из праксе а у складу са важећим прописима који диреткно, или индиретно утичу на наш рад. Када Министарство правде буде донело закон и подзаконска акта, она ће бити обавезујућа. Овај пословник, до тада,  представља препоруку за рад, како би се увео ред и струка припремила за коначну регулацију наше професије. 

Више детаља о садржају и процесу израде Пословника можете погледати овде

НОВО! УССПТС објавио
Дневник извршених превода и овера
 службену евиденцију рада судских преводилаца/тумача 
који сви наши чланови добијају на поклон!
bottom of page