top of page

Како се постаје члан

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења, у складу са Правилником о чланству.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину,  и подносиоца пријаве, благовремено.

 

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

 

Правилник о чланству

 

Пријава за учлањење у УССПТ Србије

 

 

bottom of page