top of page

Нова прилика за окупљање струке, стручни састанак са елементима обуке 

Београд, 8. јуни 2018. простор Српско-корејског информатичко приступног центра

У изузетно пријатном амбијенту Српско-корејског информатичко приступног центра, у Боегарду је 8 јуна одржан стручни састанак са представником Канцеларије повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Том приликом је г. Златко Петровић, помоћник генералног секретара Повереника, који руководи Сектором за надзор, одржао излагање на тему заштићених података, шта су и како с њима поступати, и у делу дискусије дао јасне и прецизне одговоре на сва питања и дилеме које су присутни изнели.  У најкраћем, закључци: 

 • Будући да су судски преводиоци и судски тумачи именована лица са повереним јавним овлашћењима, обрада података до које долази у процесу превођења и овере докумената проистиче из Правилника о судским тумачима – дакле у складу са позитивним прописима Републике Србије.

 • У складу са Правилником о судским тумачима, ССП и ССТ имају обавезу вођења Дневника извршених превода и овера, у складу са којом је неопходно у Дневник унети податке о наручиоцу  превода (ово се односи и на физичка и на правна лица).

 • У складу са адекватним уносом тачних података у Дневник извршених превода и овера, неопходно је да ССТ и ССП претходно идентификује наручиоца превода, што подразумева увид у лична документа (личну карту или пасош у случају страних држављана).

 • У складу са Законом о заштити података о личности, ССП и ССТ је руковалац подацима о личности и обрађивач тих података, који о свом раду води евиденцију, те сходно томе Денвник извршених превода и овера мора бити чуван на сигурном месту „под кључем“, коме право приступа има само ССП/ССТ.

 • Обавеза да се у смислу заштите података о личности предузму све разумне мере обезбеђења од недозвољеног увида или „цурења“ података, важи за све врсте евиденција и архива, било на папиру или у електронској форми.

 • За ССП и ССТ, као и оне који су власници преводилачких агенција, важе закони Републике Србије, јер имају седиште на територији Србије, док се Европска уредба о заштити података о личности примењује у земљама чланицама ЕУ.

 • Европска уредба о заштити података о личности се примењује на наша преводилачка предузећа само у случају да постоји организовано прикупљање и обрада података о личности држављана земаља чланица ЕУ.

20180608_110856
20180608_110927
20180608_132452
20180608_111524
20180608_111553
20180608_132443
20180608_111624
20180608_111841
20180608_115344
20180608_132434
20180608_115332
20180608_111020
20180608_110957
20180608_131724
20180608_144839

У Новом Саду је 19. маја одржано још једно окупљање струке...

Теме стручног усавршавања са елементима обуке, обухватиле су следеће: 

10.00 - 11.30 поступање са заштићеним подацима

11.45 - 13.15 неопходноднос терминолошког уједначавања

13.30 - 15.00 изазови у пракси и решења из пословника о раду

20180519_101852
20180519_101918
20180519_101851
20180519_101923

12. мај 2018. YU бизнис центру у Београду,

успешно одржано још једно стручно усавршавање на тему

На стручном састанку са пореским саветницима, организованог у сарадњи са књиговођственом агенцијом Актива доо из Новог Сада, било је речи о следећим темама, по раније најављеној сатници.

11.00 - 12.30 порески оквир професије и измене закона који се односе на рад судских преводилаца и тумача

12.45 - 13.45 стандардизација рада оличена у Пословнику о раду,

14.00 -  15.30 изазови усменог превођења у судници и пред истражним органима, у полицији, код нотара

Тоеријска и практична обука у трајању од 6 часова потрајала је и нешто дуже од планиране сатнице, јер су делови намењени дискусији по ко зна који пут потврдили да су колеге жељне размене искустава, и да колико год се времена за то определи, никад није довољно.  Разговарало се о_     

 • о условима за обављања делатности судских преводилаца и тумача (што је дефинисано Правилником о сталним судским тумачима); 

 • на који начин остварити накнаду трошкова и награда за рад у судским поступцима (Правилником о накнади трошкова у судским поступцима дефинисани су услови за накнаду и висина накнаде трошкова које у судским поступцима припадају преводиоцу, односно тумачу, као и награда која му припада.  

 • рад судског преводиоца као обављање привредне делатности (ко плаћа пореза кад је судски преводилац/тумач ангажован од стране суда или надлежних органа Министарства правде или Министарства унутрашњих послова; које су опције на располагању судским преводиоцима/тумачима приликом пружања услуге физичким или правним лицима)

 • врсте радног ангажмана

 • о најавама министарства да ће ове године коначно донети Закон и законска подакта за регулацију наше професије, преко техничких промена у односу Закон о управном поступку, Закон о накнади трошкова у судском поступку, и читавог низ пореских прописа који се директно или индиректно односе на рад у нашој струци. 

Са пореским обавезама и финансијским решењима, упознао нас је г. Марко Шукара, директор књиговођствене агенције Актива доо, о  потреби увођења стандардизација у начин рада што је резултовало доношење Пословника о раду, говорила је Марија Милорадов, о изазовима струке у сарадњи са јавним бележницима, говорила је Тина Самарџић, док је Слађана Милинковић представила како техничка решења из Пословника изгледају у пракси судског преводиоца у писменом раду.

20180512_113456
20180512_115414
20180512_124049
20180512_115321
20180512_113129
IMG-f07f770f3bf5caf2e854d8e9714cb515-V
20180512_112823
20180512_121832
20180512_113009
20180512_123938
20180512_115506
20180512_123710
20180512_112856
IMG-ed8373700aa3be0aae84cc713fd7e481-V
20180512_121737
IMG-c8ecb4438754d9ffe15281e8d994c110-V
20180512_123554
20180512_123526
IMG-1663bd1f238fb333c22bc47b15e8a962-V
20180512_115356
20180512_115351
20180512_121627
20180512_123124
IMG-32056189d8165a48488eaa9023c9c055-V
20180512_123139

СУДСКО ПРЕВОЂЕЊЕ, ИЗАЗОВИ У ПРАКСИ  

И РЕШЕЊА ИЗ ПОСЛОВНИКА О РАДУ УССПТС

била је тема сручног усавршавања које је Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије, организовало у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

        Тоеријска и практична обука у трајању од 6 часова одржана је у Новом Саду, суботу, 21. април 2018. године, са почетком у 10.00 и потрајала и нешто дуже од планиране сатнице, јер су деловима намењенима дискусији по ко зна који пут потврдили да су колеге жељне размене искустава, и да колико год се времена за то определи, никад није довољно.

         Обука, намењена колегама у струци, нарочито новопостављеним, али и осталима који тек планирају да нам се придруже, обухватала је шриок спектар информација од законског оквира и најаве министарства да ће ове године коначно донети Закон и законска подакта за регулацију наше професије, преко техничких промена у односу Закон о управном поступку, Закон о накнади трошкова у судском поступку, и читавог низ пореских прописа који се директно или индиректно односе на рад у нашој струци.

О потреби увођења стандардизација у начин рада што је резултовало доношење Пословника о раду, говорила је Марија Милорадов, о изазовима усменог превођења у судници и тужилаштву, говорила је Јасна Милошевић, о изазовима струке у сарадњи са јавним бележницима, говорила је Тина Самарџић, док је Наташа Томић представила како техничка решења из Пословника изгледају у пракси судског преводиоца у писменом раду.

bottom of page